Natalia Romaniuk malarstwo
w drodze do domu
27 kwietnia 2014
dekonstrukcja tożsamości
25 kwietnia 2014
Tematy:

grafika, druk pigmentowy

Data:

2009

BYĆ CZŁOWIEKIEM TO ZNACZY UDAWAĆ CZŁOWIEKA

Zastanawiając się nad procesem ciągłego samookreślania siebie oraz nad słowami Zygmunta Baumana, iż „z definicji ludzie się rodzą; swe istoty muszą tworzyć. Definicja mówi ci, kim jesteś, podczas gdy istota wabi cię tym, czym jeszcze nie jesteś, ale stać się możesz”, podjęłam, w swojej twórczości, próbę zobrazowania procesu dekonstrukcji tożsamości jednostki. Zdefiniowanie swej tożsamości daje często niekompletny obraz, pełen luk i miejsc pustych, czy wyraźnie do siebie niepasujących fragmentów. Nieustanna chęć stwarzania siebie na nowo sprawia, iż na powłokach malują się liczne klęski i niepowodzenia.
Czasami przestrzeń grafiki wypełnia relacja quasi-intymna, kiedy obrazuje spotkanie dwojga. Czy można po nich oczekiwać głębi przeżyć, czy też jest naznaczona powierzchownością, fałszem, pozorem i ulotnością typową dla czasu ustawicznej zmiany tożsamości, czasu niestałości relacji, uczuć, doznań? Grafiki stawiają takie pytania bez aspiracji do udzielenia pełnej odpowiedzi. Skłaniają raczej do refleksji ogólnej nad problemem dekonstrukcji tożsamości. Temat ten poddaję analizie i rozwijam w kolejnych realizacjach artystycznych.