figury
30 kwietnia 2014
Natalia Romaniuk malarstwo
w drodze do domu
27 kwietnia 2014
Tematy:

grafika, druk pigmentowy

Data:

2008

ILUMINACJA

Skontrastowanie pojęcia iluminacji, które ma zabarwienie pozytywne, z mocno skadrowanymi elementami sylwetki ludzkiej, miało na celu wydobycie wewnętrznego światła drzemiącego w każdej jednostce, będącego wyrazem połączenia ze Źródłem, Bogiem, Absolutem. Pomimo wyraźnych zewnętrznych emocji wyrażonych w gestach ciała, przestrzeń grafiki rozjaśnia się emanującym światłem koloru. Być może dochodzi do wewnętrznego przeobrażenia, rodzenia się na nowo, odzierania ze starych struktur. Postacie celowo pozbawione zostały twarzy, a ich miejsce zastąpione zostało pustką. Założeniem tego cyklu jest testowanie możliwości druku cyfrowego w wydobyciu świecenia barwy.